Home » 2016 » June

Bị Táo Bón Nên Ăn Gì?

Táo bón không phải là một loại bệnh đơn thuần. Nguyên nhân bị táo bón có nhiều nhưng có thể chia là 3 loại: Do...

Bệnh trĩ là gì?

Theo thống kê của y tế nước ta cho biết thì 60% dân số nước ta bị bệnh trĩ. Vậy bệnh trĩ là gì? bệnh...

Bệnh Trĩ Nên Ăn Và Kiêng Cái Gì

Trong việc điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ, hai câu hỏi nên ăn gì và cần kiêng những gì? Thường được mọi người quan...